ผู้ให้บริการ ออกแบบ ก่อสร้างอาคารสูง คอนโดมิเนี้ยม อาคารสำนักงาน
Construction

is our Job

โครงการที่กำลังก่อสร้าง

โครงการ The Park Avenue
โครงการ The Park Avenue
โครงการ The Land Mark (Rayong)
โครงการ The Land Mark (Rayong)
โครงการ Kensington เทพารักษ์
โครงการ Kensington เทพารักษ์

J & K GROUP ENGINEERING. All rights reserved.
389/7 Soi.Ramintra 64. Ramintra Road. Kannayao District. Bangkok 10230