โครงการ Origin District Sriracha ก่อสร้าง คสล.KFC

อัลบั้มโครงการ

เจ้าของโครงการ

บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลาก่อสร้าง

09 ก.ค. 59 - 09 พ.ย. 59

J & K GROUP ENGINEERING. All rights reserved.
389/7 Soi.Ramintra 64. Ramintra Road. Kannayao District. Bangkok 10230