วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

Vision


วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริการอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

Mission

พันธกิจขององค์กร
  1. ขยายงานรับเหมาก่อสร้างและงานระบบให้เติบโต อย่างต่อเนื่องภายใต้ความชำนาญงานและคุณภาพที่เป็นเลิศ ควบคู่ไปกับงบประมาณที่ลูกค้าต้องการและแล้วเสร็จภายในเวลาที่ตกลงกัน
  2. มุ่งเน้นระบบการปฏิบัติงานให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
  3. ปรับปรุงปัญหาการทำงานอย่างต่อเนื่องและนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้
  4. พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

นโยบายคุณภาพ

มาตรฐานเป็นหนึ่ง คุณภาพเป็นเลิศลูกค้าพึงพอใจ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

J & K GROUP ENGINEERING. All rights reserved.
389/7 Soi.Ramintra 64. Ramintra Road. Kannayao District. Bangkok 10230